Zájezd do Švýcarska od 5 820 Kč »

Albert Einstein

Albert Einstein se sice narodil v Německém Ulmu a zemřel v Princetonu v USA, ale ve Švýcarsku objevil něco, co bude s jeho jménem spojováno již navždy – teorie relativity.

V roce 1894 se s rodiči přestěhoval z Mnichova do Pavie v Itálii a nedokončil kvůli tomu střední školu, ale ve svých 16 letech se přesto přihlásil na Spolkovou technickou vysokou školu v Curychu.

Ve fyzice i matematice dopadl na výbornou, ale v ostatních předmětech propadl, a proto mu bylo doporučeno dokončit si nejdříve střední školu.

Einstein tedy odmaturoval v kantonální škole v Aarau a při druhém pokusu o přijetí na curyšskou Polytechniku byl úspěšný. Ještě v roce 1896 se zřekl německého občanství, ale to švýcarské dostal až 1901.

Díky své mladické drzosti nemohl mladý Albert sehnat žádné vysokoškolské učitelské místo, ale otec jednoho z jeho spolužáků mu pomohl získat místo technického asistenta na švýcarském patentovém úřadu.

V roce 1905 získal doktorát za práci „O novém určení molekulárních rozměrů“ a publikoval čtyři články, které se staly základem moderní fyziky: Brownův pohyb, Fotoelektrický efekt (za ten dostal v roce 1921 Nobelovu cenu), Speciální teorie relativity a Ekvivalence hmotnosti a energie.

Einstein v patentovém úřadě kariérně postupoval, ale když mu byla nabídnuta možnost učit v Bernu jako soukromý docent (1908), dal akademickému prostředí přednost. V roce 1911 odchází ze Švýcarska, aby se stal profesorem na Pražské (německé) univerzitě.