Zájezd do Švýcarska od 5 820 Kč »

Carl Gustav Jung

Švýcarský psycholog a psychoterapeut Carl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie se narodil (1875, Kesswil) i zemřel (1961, Kusnacht) ve Švýcarsku. Jeho hlavní přínos spočívá v pochopení lidské psychiky v souvislosti se světem snů, uměním, mytologií a náboženstvím. Nemálo významný je i jeho podíl při výzkumu léčby schizofrenie.

Jung studoval na univerzitách v Basileji a Curychu a od roku 1900 se zabýval tzv. experimentální psychologií a nevědomými komplexy v lidské psychice. Ve fabulacích duševně nemocných jedinců nacházel podobnosti s mýty a tuto shodu interpretoval jako projev společného (ne)vědomí celé lidské rasy. Studoval mytologii a zároveň zkoumal halucinace a sny svých pacientů.

Zprvu patřil mezi velké stoupence Sigmunda Freuda, ale brzy se proti jeho čistě sexuální interpretaci podvědomí postavil a názorově se mu vzdálil. Sám vytvořil teorii rozdělení osobnosti na introvertní a extrovertní, v pozdějších letech se prý také velmi věnoval esoterním praktikám.