Zájezd do Švýcarska od 5 820 Kč »

Hospodářství

Přestože je ve Švýcarsku minimum orné půdy (cca 10%) a téměř polovina potravin se musí dovážet, je podle mnoha měřítek Švýcarsko nejbohatší zemí světa (dohání ho Lucembursko). Prosperuje především díky rozsáhlým službám v terciálním sektoru – zvláště bankovnictví.

V zemědělství je zaměstnáno jen 5 % obyvatelstva, přesto je ale velmi hojné pastevectví – sýr a čokoláda jsou jedním z nejznámějších švýcarských výrobků.

Auto v tunelu

Důraz na ekologii

V roce 1990 byl vyhlášen zákaz výstavby jaderných elektráren, přesto tvoří 40 % kapacity pro výrobu elektřiny. Zbylých šedesát procent připadá na vodní elektrárny.

Švýcarsko nemá nerostné zdroje a ani příliš rozsáhlý průmyslový sektor, ale v rámci toho co vyrábějí, tak se soustřeďují na vyspělé technologie a tu nejvyšší kvalitu – energetická zařízení, přesná mechanika, optika, léky, elektronika apod.

Hustá dopravní síť

I přes složitý horský terén je země protkána hustou sítí silničních spojů včetně několika transevropských spojů překonávajících Alpy dlouhými tunely.

Periodika vycházejí a rozhlas i televize vysílají ve třech jazycích, zdravotní péče je zdarma nebo částečně hrazena a sociální systém je vcelku štědrý. Na švýcarských univerzitách studuje spousta zahraničních studentů (především těch bohatších).