Zájezd do Švýcarska od 5 820 Kč »

Významné osobnosti Švýcarska

Nositelé Nobelovy ceny

Fyziologie a medicína

 • Emil Theodor Kocker (1909)
 • Paul Muller (1948) – za objev insekticidní schopnosti DDT (během deseti let od uvedení zachránilo DDT cca 5 milionů životů, i když později bylo pro svou škodlivost zakázáno)
 • Walter Hess (1949) – za zmapování oblastí mozku podílejících se na kontrole vnitřních orgánů
 • Tadeus Reichstein (1950) – za práci v oblasti výzkumu hormonů a izolování cortisonu
 • Daniel Bovet (1957) – za objevení látek blokujících specifické neurotransmitery
 • Werner Arber (1978) – za objev endonukleázy
 • Rolf Zinkernagel (1996) – za objev způsobu, jak imunní systém rozpoznává infikované buňky

Chemie

 • Alfred Werner (1913) – za formulaci koordinace teorie valence
 • Paul Karrer (1937) – za izolaci vitamínů A a K
 • Leopold Ruzicka (1939)
 • Vladimír Prelog (1975) – za práci na poli stereochemie
 • Richard Ernst (1991) – za práci na poli spektroskopie

Fyzika

 • Wolfgang Pauli (1945)
 • Heinrich Rohrer (1986) – za model STM mikroskopu
 • Alexander Muller (1987) – za práci na poli supravodivosti keramických materiálů

Další významné osobnosti Švýcarska

Medicína a biologie

 • Jean Piaget – psycholog a výzkumník v oblasti dětské inteligence. Proslavil se výzkumem rozvoje smyslového vnímání, logiky a inteligence.
 • Adolf Portmann – zoolog, který se podílel na výzkumu podmořské fauny a flory.

Grafické umění

 • Jean-Luc Godard – významný francouzsko-švýcarský tvůrce filmů (Le Petit soldat, Vivre sa vie, Numéro deux, …)
 • Paul Klee – malíř ve stylu expresionismu, kubismu a surealismu
 • Alberto Giacometti – sochař a vůdčí osobnost existencialis­tického umění (hubené a osamocené postavy)

Literatura

 • Hermann Hesse – básník, romanopisec a malíř (obdržel Nobelovu cenu)
 • Carl Spitteler – básník, psal pesimistické i heroické básně (obdržel Nobelovu cenu)
 • Jean-Jacques Rousseau – ve svém díle zdůrazňoval přirozené dobro lidských bytostí a degradační vlivy institucionali­zovaného života. Inspiroval francouzskou buržoazní revoluci: „Rovnost, volnost, bratrství!“

Hudba

 • Ernest Bloch – skladatel, narozen ve Švýcarsku, žil v USA
 • Arthur Honegger – skladatel, člen Les Six (skupina šesti významných skladatelů)